Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

ΚΕΝΥΑ: Αt the cathedral of St. John Nyeri DioceseBy Bishop of Nyeri Neo David Kongai
December 25 at 4:03pm ·
Today at the cathedral of St. John Nyeri Diocese. Received warmly be the faithful and was given good gift (goat) by the church to go and roast after church as join them in the joyous Christmas celebration. Christ is born glorify him!

 https://www.facebook.com/africanorthodox/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου