Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

"La veille de Noël, notre Eglise locale de Bunia a eu la joie particulière de recevoir en son sein des nouveaux fidèles néophytes"

Timotheos Ntumba

Et cette fois-ci, c’est toute une famille : le père, avocat de profession (Jean), la mère (Eve), leurs enfants (Lumière, Israël, Nephtali et Océane) et leur frère Lambert, nous rappelant ainsi l’évènement du baptême familiale du geôlier des actes des Apôtres : « Le geôlier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur-le-champ reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table, et il se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu (Actes 16.33-34)

Παραμονή Χριστουγέννων, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να δεχθούμε στην τοπική μας Εκκλησία, δια του Αγίου Βαπτίσματος, νεοφώτιστους πιστούς αδελφούς μας.
Και αυτή τη φορά, όσοι βαπτίστηκαν ήταν μια ολόκληρη βιολογική οικογένεια: Ο πατέρας της οικογενείας, στο επάγγελμα Δικηγόρος (Ιωάννης), η μητέρα (Εύα), τα 4 παιδιά τους ( Φωτεινή, Ισραήλ, Νεφθαλείμ και Ωκεανό) και ένας συγγενής τους ( Λάμπρος). Γεγονός που θυμίζει, την οικογενειακή βάφτιση του δεσμοφύλακα των Πράξεων των Αποστόλων: " Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα, ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ "(Πράξεις 16,33 - 34)


https://www.facebook.com/timotheos.ntumba
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου