Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Αbout the Vesting of an Orthodox Priest

We have several new films in production and hope to share with you soon. Here's one from this time last year about the Vesting of an Orthodox Priest. Many people see our priests dressed in beautiful clothing but how many know about the symbolism behind each vestment? Please enjoy and share!
http://youtu.be/JzxvFh_OlNU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου