Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Protopresbyter Eleftherios of the Orthodox Mission in Sierra Leone and Anthia Kargbo celebrating their Name Day...


Protopresbyter Eleftherios of the Orthodox Mission in Sierra Leone and Anthia Kargbo, a zealous volunteer worker, celebrating their Name Day (December 15). Hronia Polla.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου