Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015

Greek Ambassador to Zimbabwe, Leonidas Contovounesios reading the Christmas Speech of the President of Greece

Greek Ambassador to Zimbabwe, Leonidas Contovounesios reading the Christmas Speech of the President of Greece, Prokopis Pavlopoulos.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου