Κυριακή 22 Μαΐου 2016

"Τον Ιούλιο του 1901, τα μέλη της ελληνικής παροικίας του Khartoum προχώρησαν σε επαφές με την αγγλο-αιγυπτιακή διοίκηση προκειμένου να τους παραχωρηθεί έκταση για να ανεγείρουν εκκλησία..."

Greeks of Africa - Grecs de l' Afrique[GR]Τον Ιούλιο του 1901, τα μέλη της ελληνικής παροικίας του Khartoum προχώρησαν σε επαφές με την αγγλο-αιγυπτιακή διοίκηση προκειμένου να τους παραχωρηθεί έκταση για να ανεγείρουν εκκλησία. Πράγματι, λίγες μέρες αργότερα, ο γενικός κυβερνήτης παραχώρησε στην ελληνική κοινότητα του Khartoum ένα οικόπεδο διαστάσεων 36,33 μέτρων x 47 μέτρων, μεταξύ των λεωφόρων Sirdar και Khedive, για μια περίοδο 1000 ετών. Η τελετή παράδοσης του τίτλου ιδιοκτησίας, στους αντιπρόσωπους της κοιν...ότητας Λ. Λοΐζο, Κ. Γρίβα, Αγγ. Καπάτο και Ηρ. Καβαδία, πραγματοποιήθηκε από τον El Miralai Stanton Bey στις 14/7/1901, παρουσία μεγάλου αριθμού κατοίκων του Khartoum και του Omdurman.
[EN]In July 1901, members of the Greek community in Khartoum got in contact with the Anglo-Egyptian administration in order to be given a land to erect a church. Indeed, a few days later, the Governor General granted the Greek community of Khartoum a plot (36.33 meters x 47 meters) between the Avenues Sirdar and Khedive, for a period of 1000 years. The ceremony of the presentation of the titles deeds of the land to the representatives of the Greek community L. Loizos, K. Grivas, Ang. Kapato and Her. Kavadias was performed by the El Miralai Stanton Bey on 14/7/1901 in the presence of large number of residents of Khartoum and Omdurman.

https://www.facebook.com/Greeks-of-Africa-Grecs-de-l-Afrique-1728228410743413/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου