Σάββατο 28 Μαΐου 2016

St Irene Orthodox Mission Centre Kenya


St Irene Orthodox Mission Centre Kenya./Fr-incharge.fr constantinos Eliud.
 
St Irene Orthodox mission centre Kenya was started in may 2010 by Fr Constantino's Eliud and his presbytera…
stirene.netne.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου