Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Finishing the church tower of our St. Moses the Ethiopian / Resurrection of Christ Church at Waterloo, Sierra Leone

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου