Κυριακή 22 Μαΐου 2016

Orthodox Mission Center Saints Basil and Dimitrios church Catechist Mulenga Chipalila Makarios Mulantamfya with his Sunday class...

Orthodox Metropolis of Zambia and Malawi22nd of May , Lusaka - Zambia
Orthodox Mission Center Saints Basil and Dimitrios church Catechist Mulenga Chipalila Makarios Mulantamfya with his Sunday class .
With the initiative of his Eminence Ioannis of Zambia and Malawi a feeding program has been started, meals are distributed to children and all parishioners after Sunday Liturgy .


Περισσότερα...  https://www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-of-Zambia-and-Malawi-391805074291380/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου