Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Et selon ses possibilités, l’Église Orthodoxe de Bunia a offert sa contribution...

Timotheos Ntumba

Et selon ses possibilités, l’Église Orthodoxe de Bunia a offert sa contribution matérielle pour subvenir un peu aux besoins de nos compatriotes en nécessité.

https://www.facebook.com/timotheos.ntumba?fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου