Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

The Orthodox Church around world celebrated Easter... Ιn Uganda, the main prayers were at the Orthodox Church in Namungona, a Kampala suburb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου