Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Ἡ Ἱεραποστολή στό Καμερούν... Στιγμές εὐλογίας καί εὐθύνης

Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός"

 

Στιγμές εὐλογίας καί ευθύνης

[ εικόνα άρθρου ]
Ἡ Ἱεραποστολή στό Καμερούν
Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ καρδίας, διότι μέ τή συνεισφορά σας διά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας μᾶς βοηθᾶτε πάντοτε νά συμπαραστεκόμεθα φιλαλλήλως καί εὐαγγελικῶς σέ κάποιους ἀπό τά ἑκατομμύρια τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας Ἀφρικανῶν.
Ἔχουμε τήν εὐλογία αὐτό τό διάστημα, νά εἶναι κοντά μας γιά νά συνδράμει στό ταπεινό μας ἔργο ἕνας σεμνός Ἱερομόναχος ἀπό τήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀναργύρων Σπάρτης, ὁ πατήρ Πρόδρομος, ὁ ὁποῖος ἁπαλύνει μέ τή διακονία καί τόν ζῆλο του τούς κόπους μας.
 
Βαπτίσεις κατηχουμένων
Τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στήν πρωτεύουσα τοῦ Καμερούν Γιαουντέ, εἴχαμε τή χαρά καί τήν εὐλογία νά βαπτίσουμε 48 κατηχουμένους ἀδελφούς μας ἀπό τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί ἀπό δύο ἄλλες Ἐνορίες, τόν Ἅγιο Ἐλευθέριο καί τόν Ἅγιο Νεκτάριο. Οἱ Βαπτίσεις ἔγιναν στή συγκεκριμένη Ἐνορία, διότι εἶναι ἡ μόνη στήν περιοχή πού διαθέτει Βαπτιστήριο ἐνηλίκων.
Πολλές βαπτίσεις ἔγιναν καί στίς ἐκκλησιαστικές μας κοινότητες τοῦ Β. Καμερούν, τίς ὁποῖες αὐτόν τόν καιρό δέν μποροῦμε νά ἐπισκεφθοῦμε λόγῳ τῆς δράσεως τῆς γνωστῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως ἀπό τή Νιγηρία, ἡ ὁποία κινεῖται μέσῳ φρικαλέων πράξεων καί ἐπιθέσεων αὐτοκτονίας.  
Οἱ βαπτίσεις καί ἡ εἰσδοχή νέων μελῶν στίς ἐκκλησιαστικές κοινότητες εἶναι στιγμές συγκινητικές καί στιγμές εὐλογίας, ἀλλά εἶναι καί στιγμές εὐθύνης ὅλων μας γιά τό μέλλον αὐτῶν τῶν νεοφύτων ἀδελφῶν μας. Ἄς τούς σκεπάζει ὁ Κύριος καί ἄς μᾶς φωτίζει ὅλους νά διακονοῦμε τό μυστήριον τῆς πίστεώς τους.
 
Ἐπισκέψεις σέ Ὀρφανοτροφεῖα καί μέριμνα γιά τά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες
Ἀνήμερα τά Χριστούγεννα, μετά ἀπό τήν κοινή τράπεζα ἀγάπης, πού παραθέσαμε, εἴχαμε ὀργανώσει ἐπισκέψεις σέ δύο ὀρφανοτροφεῖα, γιά νά προσφέρουμε τήν ἀγάπη καί μέριμνα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τίς προσφορές τῶν φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς –καί συγκεκριμένων δωρεῶν τοῦ Συνδέσμου σας– σέ δυό Ὀρφανοτροφεῖα, στά ὁποῖα μεταφέραμε τά ἀναγκαῖα γιά τό συσσίτιο τῶν ὀρφανῶν γιά ἕνα μήνα, γλυκά καί παιχνίδια καί γευτήκαμε τήν αὐθόρμητη ἀγάπη τῶν ὀρφανῶν, πού γιά νά μᾶς εὐχαριστήσουν παρουσίασαν μικρά διδακτικά σκετσάκια.
Εἴχαμε, ἐπίσης, αὐτό τό χρονικό διάστημα τή δυνατότητα νά διανείμουμε διάφορα ἁμαξίδια καί βοηθήματα σέ ἀδελφούς μας μέ κινητικά προβλήματα, δωρεές τοῦ ἐπισήμου φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
 
Ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων στήν παραθαλάσσια Ντουάλα
Ἀποτελεῖ καί γιά τήν Τοπική μας Ἐκκλησία μιά ὡραία παράδοση, κάθε χρόνο νά τελεῖται ὁ καθαγιασμός τῶν ὑδάτων στήν πόλη Ντουάλα, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα λιμάνια τῆς Κεντροδυτικῆς Ἀφρικῆς.
Ἔτσι καί φέτος τελέσαμε τήν Θεία Λειτουργία σέ μιά φιλόξενη γωνιά τῆς παραλίας παρουσίᾳ Καμερουνέζων, Ἑλλήνων, Λιβανέζων καί Ρώσων Ὀρθοδόξων καί ἀκολούθησε ἡ τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ἡ παραδοσιακή ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα μέ τή συμμετοχή πολλῶν ἐντοπίων κολυμβητῶν.
 
 
Ἐπέκταση τῶν ἱεραποστολικῶν δραστηριοτήτων
Ὁ Δυτικός Νομός τοῦ Καμερούν εἶναι μιά ἀπό τίς πιό εὐλογημένες περιοχές ἀπό ἄποψη φυσικῆς ὀμορφιᾶς καί γεωργικοῦ πλούτου. Εἶναι μιά περιοχή ὅπου κατ’ ἐξοχήν καλλιεργοῦνται καφές, κακάο, καουτσούκ καί μεγάλη ποικιλία λαχανικῶν, ἐνῶ διαθέτει μεγάλες πηγές καί ποικιλία μεταλλικῶν νερῶν.
Στήν περιοχή αὐτή δραστηριοποιήθηκαν γιά πολλά χρόνια πολλοί Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι γιά πολλές δεκαετίες κατεῖχαν σχεδόν ὅλο τό ἐμπόριο τοῦ καφέ καί τοῦ κακάο, σέ σημεῖο πού μέχρι καί σήμερα οἱ διάφοροι τομεῖς φέρουν τό ὄνομά τους...«Χριστοδουλίδης», «Μαυρομάτης», «Κρητικός», «Ἔξαρχος», «Βακαλόπουλος» καί ἄλλοι πολλοί, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων προφέρονται ἀκόμα μέ δέος ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, εἰς «μνημόσυνον αἰώνιον» τῆς ἀγαθῆς μνήμης πού ἀφησαν σάν πρόσωπα καί προσωπικότητες.
Σέ αὐτόν τόν χῶρο συναντοῦμε μιά σημαντική προσωπικότητα τῆς νεωτέρας ἱστορίας τοῦ Καμερούν, τήν κυρία Ζανέτ Βακαλόπουλος. Παντρεμένη μέ τόν Ἕλληνα  Παναγιώτη Βακαλόπουλο, εἶναι ἡ πρώτη γυναίκα βουλευτής τοῦ Καμερούν καί σήμερα συνταξιοῦχος Γερουσιαστής. Προσέφερε εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της καί τοῦ γιοῦ της Ἀνδρέα ἕνα μεγάλο οἰκόπεδο γιά τή δημιουργία Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου καί Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος. Γιά τόν λόγο αὐτό ἐπισκεφθήκαμε τήν περιοχή γιά νά εὐχαριστήσουμε τή δωρήτρια, νά καθορίσουμε τά ὅρια τοῦ δωρηθέντος οἰκοπέδου καί νά τελέσουμε, μετά ἀπό πολλά χρόνια, ἕνα τρισάγιο στούς τάφους τῶν κεκοιμημένων τῆς οἰκογενείας. Μιά νέα προοπτική καί πρόκληση ἀνοίγεται πλέον γιά τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, γιά τήν ὁποία ἐπιζητοῦμε τίς εὐχές ὅλων ὅσων ἀγαποῦν τό ἱεραποστολικό ἔργο.
 
Διανομή γραφικῆς ὕλης καί βιβλίων ἀγγλικῆς σέ σχολεῖα
Μετά ἀπό παράκληση τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ κάποιων σχολείων, τά ὁποῖα ἐξυπηρετοῦν πολύ φτωχές περιοχές καί χωριά, μεταφέραμε καί μοιράσαμε στούς μαθητές μιά σχολική τσάντα μέ γραφική ὕλη γιά τό κάθε ἕνα. Δωρήσαμε ἐπίσης μιά σειρά διδακτικῶν βιβλίων στήν ἀγγλική, δωρεά τοῦ ἐπισήμου φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Ἀπαραίτητη διευκρίνιση ἐπί τοῦ παρόντος εἶναι ἡ ἑξῆς: Τό προσωπικό τοῦ κάθε σχολείου εἶναι ὑποχρεωμένο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας  νά ἀποβάλει ἀπό τήν τάξη κάθε μαθητή πού προσέρχεται στό μάθημα χωρίς τήν ἀπαραίτητη γραφική ὕλη. Στήν περιοχή λόγῳ οἰκονομικῶν δυσκολιῶν διαπίστωσαν ὅτι σταδιακά οἱ ἀποβληθέντες μαθητές ἦταν περισσότεροι ἀπό ὅσους διέθεταν τά ἀπαραίτητα γιά τή συμμετοχή τους στό μάθημα. Ὑπῆρχε, λοιπόν, ὁ κίνδυνος σέ κάποια ἐπιθεώρηση νά θεωρηθεῖ ἐπιζήμια γιά τό κράτος ἡ λειτουργία σχολείου χωρίς μαθητές καί νά χάσουν καί οἱ δάσκαλοι τή δουλειά τους. Γι’ αὐτόν τόν λόγο μᾶς παρακάλεσαν νά βοηθήσουμε τήν κατάσταση. 
 
Κατηχητικές Συνάξεις  
Ἕνας κύκλος ἑβδομαδιαίων κατηχητικῶν συνάξεων μέ ὑπεύθυνο τόν Ἱερομόναχο π. Πρόδρομο ξεκίνησε τόν μήνα Ἰανουάριο στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στό Γιαουντέ μέ θέμα: «Ἡ πνευματική ζωή τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ κατά τούς λόγους τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας». Οἱ συνάξεις αὐτές πραγματοποιοῦνται κάθε Κυριακή μετά τή Θεία Λειτουργία καί τίς παρακολουθοῦν ἀρκετοί Κατηχητές καί Κατηχήτριες, οὕτως ὥστε νά τίς ἐπαναλάβουν μέσα στήν ἑβδομάδα σέ διάφορες Ἐνορίες.
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, γνωρίζοντας ὅτι οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι καί τά πάντα στενά σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τίς ὑπερπροσπάθειες πού κάνετε γιά τήν ὑποστήριξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου καί παρακαλοῦμε νά εὔχεσθε γιά ὅλους ἐμᾶς.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν
 
† Ὁ Καμερούν Γρηγόριος
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου