Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

St Barnabas Orthodox Mission Kenya

 
St. Barnabas Orthodox Mission Kenya We give children a healthy start. The opportunity to learn and protection from harm. By transforming children's lives now. We can change the course of their future and ours. you can
Www.orthodoxmissionkenya.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου