Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

"Archbishop Makarios visiting and praying with the students at the boys' school in Nandi, Kenya!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου