Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Ποιμαντική περιοδεία στο Μαλάουι

Fotios Chatziantoniou

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Από τήν ποιμαντική περιοδεία σε Ενορία με πολύ Αγάπη γιά τήν Εκκλησία. Όμως προσεύχονται καί περιμένουν πότε θα έλθει η ευλογημένη ώρα να κτισθεί γι αυτούς Ναός. Ω Κύριε Κύριε δώσε κατά τήν καρδίαν αυτών τών απλών ανθρώπων."

https://www.facebook.com/fotios.Chatziantoniou?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC7jTuq2u2A6V4-x5u3tdaVyh3wCL479YPhyCFj07DhBI8ZNWBkRfQk8PmIdPQr-o-BpWnab59NBfa1&hc_ref=ARR_rUHtcU9Lx_rvV_55aZJjjUrJhARkgfbVkn8im_UF5kh2g-mW7RC19GsbfsaHNDc&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου