Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

"Kindly keep praying for these little ones" Kenya

ORTHODOX CHURCH DIOCESE OF KISUMU AND WESTERN KENYA

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

https://www.facebook.com/groups/1673909169525804/?tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου