Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Ευλογημένες στιγμές στην Κένυα...

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται η Makarios Tillyrides Kenyas, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και γάμος

"The morning Divine Liturgy at St. Andrews Ebuyangu. Today His Eminence ordained deacon Miron to the priesthood, and is now Fr. Miron. His Eminence also elevated Fr. Demetrius Okubasu to father confessor. What a wonderful blessed day as we had pictures with the all the priests, Papadhias, and the family of Fr. Miron. After the liturgy there was a meeting of the Mothers Union."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDbZCXFshLXYCa-p6AG2Pkwwoi9d5HsxlTnaZ_wPkYRfQHtuJAeXkOr1ZX5zQieBEX_ozOfXF57g069&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου