Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ελλάδα και Ρουμανία στο πλευρό της Ιεραποστολής στην Ρουάντα

Andreas Kubwimana Janvier

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, παιδί, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

"This afternoon on 21st /09/2019 His Eminence Innocentios Byakatonda metropolitan of holy metropolis of Burundi and Rwanda, was in Gashongora community he came with visitors from Romania and Greece, they were warmly welcome by a cloudy of faithful from this place.Thank you very much your Eminence for being with us."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009117605675&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARC0h3v5RWIqotFmB6Ryalhd9hVjqLdjPxxfBYlVgSLlkEYwEqCPae00QNf_yzF46pOUcgQ0Wx5GVWTU&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου