Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δεσπότης κοντά στους μικρούς μαθητές... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες

"As We were driving to Western Kenya and Nandi His Eminence was received a call to visit a school, not far from St. Barnabas parish on the highway to Shamahoho from Kapsabet. The school is new to us and it was the first time we visited the school. His Eminence gave out gifts to each of the students and teachers of the school. He also surprised some of the parents with small gifts and children from other schools who were passing by. Such a great and amazing heart."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCuXyxXEPRZPGJ5C3dQOdx9Ca7Q4jhlAHopSRnQXcFtKtx3IHKyt28I8xwehaNui4fDkfKNQmMoBYuu&hc_ref=ARSF6V_IKbujvzLp290ozjKNncxykvOWK3SryTyOCF3pXki2aoTFG35VIADc1Z3UOZc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου