Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Σεμινάριο για ιερείς στην Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"This morning His Eminence Archbishop Makarios, travelled to Naivasha for a priests seminar organised by Fr. Methodius Jm Kariuki. The seminar with the theme of Confession and spirituality in Priesthood. What a wonderful event. His Eminence was very pleased with the priests who attended and also the efforts of Fr. Methodius, who is trying to mobilise the priests to attend such seminars to build the spiritual life.. Wonderful.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCQxN-Ydbs0DzlwEJ9pDC9YSdmeejLlUTUum1uZZHqRr9VGK2uTv6f_2qoClOPVVzZNNUizgi3H0y2t&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου