Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Kenya: Seminar "Confession and Spirituality in Priesthood"

"Pictures from a recent seminar in Naivasha, Kenya! The theme of the seminar was "Confession and Spirituality in Priesthood" and His Eminence Archbishop Makarios visited to participate as well."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου