Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

"Visitors from the countries which have the strong tradition of Orthodoxy..."

Tuyisenge Fidele Anastasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

"The parish of Twelve Apostles of Rwamagana thanks our Metropolitan Innocentios Byakatonda who brings the visitors from the countries which have the strong tradition of Orthodoxy to teach us. May God bless Mrs. Mihaela from Romania who has taught us yesterday 15th September 2019."

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004708035852&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCStWWvmEEG4OPVrB0cSxXEOtRG0Y1fbywfrDND1eGOfwFmfwJ-tH23o0MQroVcQP6pB0s_yhRsWWZm&hc_ref=ARRFr0H6SsB5EL59KZERaZgpM07z-sJb3qBOp6pAnlA8N0Izydv45mQbZVtdAQodaAc&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου