Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

"His Eminence NIKiPHOROS, Metropolitan of Kinshasa and Exarch of Congo visited remote orthodox villages"

Πληροφορίες για αυτόν τον ιστότοπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου