Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

"If you work in the house of God you get much hidden blessings..."

Eliakim Kulali

Η εικόνα ίσως περιέχει: σπίτι, ουρανός, δέντρο, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"If you work in the house of God you get much hidden blessings. God bless st. Andrews church EBUYANGU and rescue mission center."

https://www.facebook.com/eliakim.kulali?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAHs8oNSh4IqWBBKqGZ5qKx26Fc-DmIpAXexD2qtpGslMfPagXOMgL25RJI9BSYzcdZd4FMNlvWkDjN&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου