Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

"We're still looking for applicants to come teach and lead youth workshops in Kenya..."

We're still looking for applicants to come teach and lead youth workshops in Kenya on three different teams at the end of the year!
Click here for more info: https://www.ocmc.org/about/open_teams.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου