Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

"At the Archdiocese of Australia's fund raising event for Sierra Leone initiated and attended by His Eminence Makarios"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου