Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

"Great day at Makarios Primary School in Nyeri as we officially openned the four completed classrooms built by Sophia Foundation for Children"

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 18 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neo Kong'ai, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Great day at Makarios Primary School in Nyeri as we officially openned the four completed classrooms built by Sophia Foundation for Children.
Present were; Marina- President of Sophia Foundation
Nopi- Vice President
Saverios- engineer and Benefector of Sophia Foundation
Madam Magret- Ministry of Education Tetu S.
local administration and parents.
We thank Sofia Foundation for this great philanthropic work in our Diocese and Kenya at large.
God bless."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου