Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Η Εκκλησία πάντα συμπαραστάτης στους αγώνες των νέων... Κένυα

Neo Kong'ai



"Prayers for our Candidates of Makarios Primary School-Nyeri as they approach their National Exams. It's hard to see them leave us because we are a great family bonded in hope and love."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAwPsxmWnfOK03K4pATy2kovZ7FHyfZ0CHOy1Smp6LCiPpS9PdqrjbrdZAna_7JNT_shKduwaDsWiym&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου