Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Πάντα κοντά στους μαθητές και τους δασκάλους ο Δεσπότης... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνεται ο FrMaximos Murigi, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"The day started with a small safari. His Eminence Archbishop Makarios visited three schools in the area of Matindiri. First stop was the parish of St. Cosmas. His Eminence spoke to the teachers and students on the importance of education and also encouraged the teachers, and called them the heros. Teachers today have the one of the greatest jobs in moulding the next leaders of the nation and of churches. His Eminence also gave out small gifts to all teachers and students.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDnJRXc3mZs9bet38xVp7GlMIaHh5idt37uC55KjZiLSNkjXxYTMFPSPUnVZksHgvC1xRXRweyiF0dh&hc_ref=ARSyeVNj79PEVKMCjXpctIHTlW0ZbvS9pPPP9kxNSWeTEpCXOjc4BqhCwu55CPUBkng

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου