Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Από την ευλογημένη πορεία της Ορθοδοξίας στην Αφρική...

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

"Today 20.10.2019, His Grace Bishop Silvester presided over Holy liturgy at Holy Resurrection Cathedral Jinja during which he elevated the recently appointed Vicar of Eastern region, Rev. Fr. Chrysostomos Koolya to the rank of Protopresbyter and Fr. Confessor and also elevated the recently appointed Secretary Gen. Rev. Fr. Joseph Ojiambo to the rank of great Economos of the Church. The Bishop prayed for and gave words of counsel and encouragement to the newly elevated Priests and wished them a blessed service.
Preaching on today's Gospel reading of "the Healing of demonised, (Luke 8:26-39), he asked the faithful to live accofding to the will of God, in order to guard themselves from the demonic powers in the world troubling humanity."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου