Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

"Holy Liturgy at St. Lavrentios Cathedral - Gulu..." Uganda

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, γάμος και εσωτερικός χώρος

"Today during Holy liturgy at St. Lavrentios Cathedral - Gulu , H.G Bishop Silvester elevated both Fr. Francis Ongaya (New Dean of Gulu Deanery) and Fr. Julius Orach ( Former Dean of Gulu Deanery ) to the rank Oikonomos. The Bishop thanked them for the good service they do for the Church and wished them Many more fruitful years of service in the Church Mission which amidst the different challenges has a big Mission to carry on!"

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου