Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Ο Δεσπότης κοντά στους μαθητές Λυκείου... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"His Eminence Archbishop Makarios, travelled to Nandi to Bishop Makarios boys High school Kesengei. He travelled to speak to the form four students who are preparing for their final high school examinations soon. He spoke to them, to encourage them, to advise them, to give them hope, words of wisdom, and love. The Archbishop also blessed each student with a gift, a towel, a pen, and a book. His Eminence also thanked the teachers and staff of the school for all their hard work and time for helping the students in their studies. Good luck to all Form Four students at Kesengei and Chavogere.. God bless."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD4K1ue3SaskMJosBPUEGTvLCIBhyEklYZpPi5rind3MDbCjzaqZuu85abhSDuiKHA9CLnAsPP3-0k3&hc_ref=ART-BONwTk9OhWohnFXluShzZlZZYSWKiUmG5hp9tRhvD1ubhWWbaKsgVgn3kSGbGnY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου