Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Ο Δεσπότης κοντά στην ποδοσφαιρική του ομάδα... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence stopped by to watch the first half of the game being played by Makarios football team. The team which is under the sponsorship by His Eminence is playing the first game of the season. Good boys and God bless"

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBNF7KwS9Ple0FWWM2agnPnL4VKWy_AKisZkqFcnyDxYapW9zstSHcQwog1tv478GRp8QrxSe2nDfTD&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου