Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Let's Support 6 Mission Priests this SAMP Month! Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Thank you all so much for your support! We've got another 10 days to reach our goal. Please help us support our priests in the mission field!
Every year, OCMC dedicates the month of October as SAMP (Support a Mission Priest) Month!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου