Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Στον Άγιο Στυλιανό στην Κένυα...

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"Today we celebrated Divine liturgy at st.Stylianos Morongiot in Diocese of Eldoret and Northern Kenya with H.E Archbishop Makarios. Hence proceeded to a fund-drive at st.Peters Chepsidai.Glory to God."

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARBZvcVtVl6Wlzi4RvkJsWXnEMn7cMyKzz8Hux3hambaMOFEDbRHsve-NDgE8pQ2nBe40Gwb8VYz_wD9&hc_ref=ARTn8c5QCpCduZbAb_mPFmL_uU7eAliJ-HkxYXYl3AviAI4zM_TJTybXVijr3EG6oqk&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου