Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

"St. Mark Orthodox Church in Gatuanyaga- Thika" Kenya

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neo Kong'ai, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Today we went to St. Mark Orthodox Church in Gatuanyaga- Thika near Kilimambogo. Concelebrated Divine Liturgy with Fr. Michael and the faithful. The church is growing;
Remember that God at the fullness of time will put all the broken pieces of your life together again in his own way at his own time."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου