Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Άλλος ένας Ιερός Ναός με τον μόχθο των ενοριτών... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, σύννεφο και υπαίθριες δραστηριότητες

"This afternoon, His Eminence Archbishop Makarios went to check on the construction of Holy Transfiguration Kamangu. What a magnificent cathedral it will be. Fr. George and his parishoners are working tirelessly and around the clock for this beautiful Church to be completed."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBDzGDA_yqD6iJERtKCh2-NwlQ3qB0bzkxOB8Ogq7pppvaY3KV--lcleDlRCs7lLbBpMeVlm-nFHXky&hc_ref=ARSySx1pksLRBDulhaIpa27_01MiQXqV7tFEQ6wbW2vAVAEDyLSdw1DImiVguPLZ7qo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου