Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

"Notre deuxième paroisse dans le village d'Akouré..." Eglise Orthodoxe de Côte d'ivoire

Eglise Orthodoxe de Côte d'ivoire, Patriarcat Grec

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες

"EGLISE ORTHODOXE DE CÖTE D'IVOIRE
Notre deuxième paroisse dans le village d'Akouré ou se trouve les enfants de l'Eglise. Ses enfants qui aiment le Christ ; qui apprennent la catéchèse Orthodoxe; qui attendent votre soutien et générosité. Nous voulons aussi commencé la construisons de cette paroisse avec l'aide de tout un chacun.
Que Dieu vous bénisse et vous garde."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου