Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Πάσχα 2014 στο ΜπενίνCélébration de la pâque Orthodoxe par le Père Benoît DANSOU Curé de la paroisse Sainte Catherine d'Alexandrie de Porto-Novo. Que le Christ ressuscité nous accorde la grâce du salut et la vie éternelle!

https://www.facebook.com/groups/444981538872799/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου