Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην Καβάλα

 
 
 
 
Το απόγευμα της 15ης Μαΐου 2014, την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’, υπεδέχθη ο Σεβ.Μητροπολίτης κ.Προκόπιος στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Νέας Καρβάλης, όπου φυλάσσονται λείψανα του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού Πατρός. Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος μετέβη στον Καθεδρικό Ι.Ναό του Αποστόλου Παύλου Καβάλας, όπου και ετελέσθη πανηγυρική Δοξολογία επ΄ αφορμή της πατριαρχικής επισκέψεως, η οποία πραγματοποιήθηκε ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του επιχωρίου Μητροπολίτου κ.Προκοπίου για την αφειδώλευτη προσφορά του εξόχως δραστηρίου Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων.

Υπομνηστέον ότι η ιστορική αυτή Μητρόπολη της Βορείου Ελλάδος έχει αόκνως μεριμνήσει για την ανέγερση έντεκα Ιερών Ναών, πέντε Σχολείων, δύο Ιατρείων και δύο Φαρμακείων σε Κένυα, Ουγκάντα και Μαδαγασκάρη. Παραλλήλως έχει χορηγήσει ευάριθμες υποτροφίες σε αφρικανούς φοιτητές, έχει καλύψει τα τροφεία εκατοντάδων μαθητών και έχει έλθει πολύτιμος συναρωγός σε αναρίθμητες Βαπτίσεις αφρικανών νεοφύτων. Οι συνεργάτες της Μητροπόλεως έχουν πραγματοποιήσει πάνω από δέκα εξορμήσεις στην Αφρική, ενώ ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος κ.Προκόπιος έχει επισκεφθεί τετράκις ιεραποστολικά κλιμάκια στην αφρικανική ήπειρο. Αναγνωρίζων την πολυδιάστατη αυτή προσφορά του γεραρού Ιεράρχου, ο Μακαριώτατος τόνισε κατά την προσφώνησή του:
Εἰς τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν τοῦ κατά χάριν κληθέντος ἳνα μετάσχῃ τῆς ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ ὃλως ξεχωριστήν θέσιν κατέχουσι μορφές, οἳτινες, διά τοῦ λόγου, τῆς σκέψεως καί τῆς ἐν γένει βιωτῆς των, χαλκεύουσι τό ἐκκλησιαστικόν αὐτοῦ φρόνημα καί τό ποιμαντικόν αὐτοῦ ἦθος. Εἰς αὐτήν τήν δυναμικήν προσωπικήν προσπάθειαν μεταχαλκεύσεως τοῦ κατ΄ εἰκόνα εἰς καθ΄ ὁμοίωσιν Θεοῦ, εἶχον ἀείποτε φωτεινόν δείκτην πορείας Ὑμᾶς Σεβασμιώτατε.   
 Ἐθαύμαζον τήν Ὑμετέραν ἱκανότητα ὃπως ἀφουγκράζησθε τόν παλμόν τῆς ἐποχῆς καί τόν σφυγμόν τῆς κοινωνίας. Ἐπαρατήρουν τήν ὀξυδερκῆ Ὑμετέραν ἀντίληψιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου καί τήν σύντονον ἀνταπόκρισιν Ὑμῶν εἰς τά κελεύσματα τῶν καιρῶν. Ἐμαθήτευον παρά τῷ Ποιμένι, τῷ θεραπεύοντι τήν ἀγωνίαν τοῦ παρόντος μετά λόγου στιβαροῦ καί ὁραματικοῦ, μη διαπραγματευομένου μεν τάς ἀξίας τῆς παραδόσεως, προβάλλοντος δε μετά συνεπείας την συναδιαλλαγήν νεωτερικότητος καί παραδόσεως ὡς ἀσφαλῆ τρόπον ἀντιμετωπίσεως τῶν προκλήσεων τῶν καιρῶν μετά πίστεως, εὐλαβείας καί καρτερίας.
Ἀείποτε τηρῶ εἰς τό φυλακτήριον τῆς καρδίας μου τήν ἀδιάπτωτον συναντίληψιν τῆς προσηνοῦς Σεβασμιότητος Ὑμῶν τῷ ἀγῶνι τῆς παλαιφάτου Ἐκκλησίας τῶν Ἀλεξανδρέων πρός συνάντησιν τοῦ ἀνθρώπου τῆς Ἀφρικῆς καί πρός κατάστασιν τῶν ἐθνῶν τῆς Ἀφρικῆς συγκληρονόμων καί συμμετόχων τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ «ἐν τῷ Χριστῷ διά τοῦ εὐαγγελίου» (Εφ. 3, 2-6). Ἐμοιράσθητε μεθ΄ ἡμῶν τάς ἀγωνίας τῆς θυσιαστικῆς διακονίας τῆς ἱεραποστολικῆς κλήσεως τῶν Ἀφρικανῶν «εἰς κοινωνίαν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 1,9).
Ἐχάρητε μεθ΄ ἡμῶν ἐπί τῇ ἀνακαινίσει τῶν Ἀφρικανῶν ἀδελφῶν εἰς τά νάματα τῆς πατρῴας Ὀρθοδοξίας. Ἐχάρητε μεθ΄ ἡμῶν ἐπί τῇ ἐνδυναμῶσει τῆς σχέσεώς τους μετά τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀειθαλοῦς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἐχάρητε μεθ΄ ἡμῶν ἐπί τῇ βιωματικῇ καταθέσει εἰς τό ταμιευτήριον τῆς καρδιάς αὐτῶν τοῦ χρυσοῦ καί τοῦ ἀργύρου τῶν χαρίτων τῆς πίστεως, ἐπί τῷ νοτισμῷ τῆς διψασμένης ψυχῆς αὐτῶν διά τῆς αὒρας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος πρός ὀντολογικήν πλήρωσίν των.
Διά τήν Ὑμετέραν ἀταλάντευτον συναρωγήν πρός τήν ἐν τῇ Ἀφρικανίδι ἠπείρῳ ἀσκητικήν τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς, ἐπιθυμοῦμεν, εὐκαιρίας δοθείσης ὑπό τῆς μεθ΄ Ὑμῶν κοινωνίας, ὃπως εὐχαριστήσω Ὑμᾶς ἐκ βάθους καρδίας δι΄ ὃσα ἀγαθά ἐπράξατε καί πράττετε ὑπέρ ἡμῶν, προεπευχόμενοι ὅπως συνεχίζητε καρποφόρως την ὑψηλήν και θεάρεστον ἀρχιερατικήν Ὑμῶν διακονίαν. 
Στην Δοξολογία, η οποία ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, παρευρέθησαν ο πρώην Υπουργός κ.Γ.Καλαντζής, οι Αντιπεριφερειάρχες της περιοχής, ο Δήμαρχος Καβάλας κ.Κ.Σιμιτσής και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Στρατηγός της 20ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων και οι λοιπές Στρατιωτικές Αρχές, όπως και πλήθος κόσμου, σπεύδον ευλαβώς να προσεγγίσει τον Μακαριώτατο και να λάβει την ευχή του.
Τον Μακαριώτατο στην Καβάλα συνοδεύουν ο Σεβ.Μητροπολίτης Καρθαγένης κ.Αλέξιος, ο Παν. Αρχιμ. κ.Μελέτιος Κούμανης, Καθηγούμενος της Ι.Πατριαρχικής Μονής Οσίου Σάββα Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, ο Ελλ. Καθηγητής κ.Θεόδωρος Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Αδελφότητος των Οφφικιάλων του Πατριαρχείου και ο κ.Ανέστης Αρνόπουλος, Άρχων Ρεφερενδάριος του Θρόνου.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου