Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην Ι. Μητρόπολη Μαρωνείας

Ι. Μητρόπολη Μαρωνείας / romfea.gr

SH102716
 
Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 15ης Μαΐου 2014 ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος ὁ Β΄, διερχόμενος ἀπό τήν πόλιν τῆς Κομοτηνῆς, ἐπεσκέφθη τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, ὅπου ἐν κλίματι ἐνθουσιασμοῦ καί χαρᾶς ἐγένετο δεκτός εἰς τόν αὔλειον χῶρον αὐτοῦ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, παρουσίᾳ τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, ὡς καί τῆς Ἀεροπορίας, καθώς καί τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν, διδασκόντων καί διδασκομένων τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου, χοροῦ Ἱεροψαλτῶν, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί εὐσεβοῦς Λαοῦ.
Εὐθύς μετά τήν ὑποδοχήν ἀνεπέμφθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου σύντομος δέησις καί ὁδηγήθη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων προσεφώνησε καταλλήλως τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην καί τοῦ ἐνεχείρησε ὡς ἐνθύμιον βακτηρίαν πρός ὑποστηριγμόν τοῦ ἱεραποστολικοῦ Αὐτοῦ ἔργου.
Ἀκολούθως, τόν Μακαριώτατον προσεφώνησε ἐκ προσώπου τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ὁ Δήμαρχος Κομοτηνῆς κ. Γεώργιος Πετρίδης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε διά τήν εὐκαιρίαν αὐτήν καί τήν μεγάλην εὐλογίαν καί ἐπεσήμανε τούς δεσμούς τῆς πόλεως μετά τοῦ Πατριαρχείου ἐξ αἰτίας τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τοῦ Καΐρου καί τοῦ Πατριαρχείου, Κομοτηναίου Νέστορος Τσανακλῆ καί προσέφερε ὡς δεῖγμα εὐγνωμοσύνης τοπικά προϊόντα.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε τόν ἐπιχώριον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν ὑποδοχήν καί τήν ἀγάπην του πρός τό Πατριαρχεῖον καί ἠττήσατο τήν προσευχήν πάντων διά τόν ἐπιστηριγμόν καί τήν συνέχισιν τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου, ἐν αἰσθήμασι δέ εὐγνωμοσύνης ἐνεθυμήθη τό πρόσωπον τοῦ μεγάλου εὐεργέτου, ὅπως τόν ἐχαρακτήρισε, Νέστορος Τσανακλῆ καί ἐδεσμεύθη διά μίαν ἑτέραν ἐπίσκεψιν.
Νά σημειωθῇ ὅτι τόν Μακαριώτατον ἐσυνόδευε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Ἀλέξιος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μελέτιος Κούμανης, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου Ἀλεξανδρείας καί ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου