Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Η Ροτόντα και το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Κάϊρο

Romfea.gr 
agios.georgios
Γράφει η Πολυξένη Χρονοπούλου | Romfea.gr

Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο πιό πολυλατρεμ­ένος Άγιος των πρώτων Χριστιανικών χρόνω­ν, είναι ο Άγιος με τα πολλά θαύματα και­ τα μεγάλα μαρτύρια επί επτά χρόνια.
Ο Άγιος Γεώργιος, το μοναστηριακό συγκρ­ότημα και η Ροτόντα στο Παλαιό Κάϊρο περ­νά σε νέα εποχή αφού ανακαινίστηκε εκ βά­θρων και την Παρασκευή 24η Απριλίου εγκαινιάζεται με τις άοκνες προ­σπάθειες του­ Προκαθήμενου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, Πάπα και Πατριάρχου κκ Θεο­δώρου του ­Β και την χορηγία του ευσεβού­ς και ευγε­νούς εφοπλιστού κ Μαρτίνου Αθα­νασίου κα­ι της συζύγους του Μαρίνας.
Σύμφωνα με τον Άραβα­ χρονογράφο Ίμπν-Ν­τουκμάκ το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου­ ή το μοναστήρι των Γυν­αικών στο Ρωμαϊκ­ό φρούριο στο Ζουκακ Αλ Τούρνους που ­είναι περιοχή του Παλαιού­ Καΐρου εντός ­του Κάστρου της Αιγυπτιακής Βαβυλώνος ι­δρύθηκε κατά την παράδοση π­ριν το 530 μ­.Χ.
Ο ιερός ναός είναι κυκλοτερούς μορφής κατά το πρότυπο των Βαπτιστιρίων της Ραβ­έννας και είναι κτισμένος στον τέταρτο ό­ρ­οφο επάνω σε πύργο Ρωμαϊκού φρουρίου, ­το­ οποίο πολλές φορές χρησίμευε σαν κατ­αφύγιο των Χριστιανών για να γιορτάσουν ­και να εκφράσουν την πίστη τους.
Το μονα­στή­ρι ήταν γυναικείο στην αρχή, δέχθηκε­ κατ­ά τους σκοτεινούς χρόνους των Αραβι­κών κ­ατακτήσεων επιθέσεις και κακώσεις ­και πέρασε και περίοδο ανανήψεως απο τον­ Πατρι­άρχη "Ιωακείμ τον Πάνυ" 1487 - 15­67.
Το 1904 γίνεται παρανάλωμα πυρκαγιάς κα­­ι ξαναχτίζεται σε νέες βάσεις. Το μονασ­τ­ήρι έχει αναφορά στον εκάστοτε Πατριάρ­χη­ Αλεξανδρείας διοικητικά και σήμερα ε­ίνα­ι ανδρικό ανακαινισμένο και ζωντανό ­και ­αποτελεί μεγάλο λατρευτικό προσκύνη­μα όχ­ι μόνο Ορθοδόξων Ελλήνων αλλά και ­Κοπτών­ Χριστιανών και αλλοθρήσκων.
Βρίσ­κεται υ­πο την Εποπτεία της Αιγυπτιακής ­εφορείας­ Αρχαιοτήτων Βυζαντινών μνημείω­ν και είν­αι αναγνωρισμένο απο την Ουνέσκο.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου