Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Τhe Ministry of Social Welfare in Sierra Leone register and recognize the Orthodox Children's Orphanage of Sierra Leone

"April 22nd, 2015, the Ministry of Social Welfare in Sierra Leone register and recognize the Orthodox Children's Orphanage of Sierra Leone
Praise be to God!"
 
 
 
 
Themi Adamopoulo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου