Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

The great cause of building a girls’ orphanage in Madagascar proceeds successfully...

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

11116247_856394227764482_3092487228070804575_o

The great cause of building a girls’ orphanage in Madagascar proceeds successfully, despite financial difficulties. The aim of this project is to raise and protect parentless children, or children that come from problematic families in a safe, Christian environment – providing them total care both on a material and a spiritual level.
Our Fraternity has contributed to this project by funding the construction of a wing. We would like to thank the noble donors and hope that this great project will open its doors soon to give Malagasy girls the opportunity for a better future.

http://orthodoxmission.org.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου