Τρίτη 14 Απριλίου 2015

Χριστός ανέστη! Κι όλα γέμισαν φως... Christ is Risen! And everything is filled with light...

Αδελφότητα Εξωτερικής Ιεραποστολής   
Orthodox Missionary Fraternity


A user's photo.

https://www.facebook.com/ierapostoli?fref=ts
https://www.facebook.com/orthodox.missionary.fraternity?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου