Σάββατο 18 Απριλίου 2015

"H.E Archbishop Makarios of Kenya together with His Grace Neophytos Kong'ai the Bishop of Nitria have celebrated the Divine Liturgy of thanksgiving of His 70 years anniversary and around 40 years in Orthodox mission work in Africa..."

"This morning H.E Archbishop Makarios of Kenya together with His Grace Neophytos Kong'ai the Bishop of Nitria have celebrated the Divine Liturgy of thanksgiving of His 70 years anniversary and around 40 years in Orthodox mission work in Africa.
He encourage the people to have virtues of Love, Humility, Patience and Forgiveness etc...
May God grant Him many years!"

Περισσότερα...
Georges Mana
https://www.facebook.com/georges.mana.1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου