Κυριακή 16 Αυγούστου 2015

Βαπτίσεις στο Μπουρούντι
On the Eve of Dormition of Virgin Mary’s feast, His Grace Innocentios the Bishop of Orthodox Diocese of Burundi and Rwanda together with His Priests from Burundi; baptized 11 people at the Dormition of Theotokos Cathedral in Bujumbura.

From the Bishop’s Desk office in Kigali
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου