Σάββατο 15 Αυγούστου 2015

The Dormition of the Most Holy Theotokos: Feastal Divine Liturgy in the Cathedral of Agia Triada in Harare

Hellenes Zimbabwe

The Dormition of the Most Holy Theotokos and Ever Virgin Mary Feastal Divine Liturgy held this Saturday morning in the Cathedral of Agia Triada in Harare.Περισσότερα... https://www.facebook.com/hellenesofzimbabwe?fref=hovercard

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου