Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

Sign the petition to Free Richard-Spiros Hagabimana! Ελευθερώστε τον Ρίτσαρντ-Σπύρο Χαγκαμπιμάνα!

https://secure.avaaz.org/en/petition/UN_SecretaryGeneral_President_of_Burundi_P_Representative_to_the_UN_Free_RichardSpiros_Hagabimana/?nmdEHjb

Free Richard-Spiros Hagabimana!
Ελευθερώστε τον Ρίτσαρντ-Σπύρο Χαγκαμπιμάνα!
Scarcerate Richard-Spiros Hagabimana!
Liberdade para Richard-Spiros Hagabimana!
Zwolnij Richard-Spiros Hagabimana!

richard-spiros and wife

https://freerichardspyros.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου