Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

Signs of Life Vol. 1: The Light and Hope of Christ Dawn in Africa

Recommended reading!
 
 
 
20% off through Tuesday, August 11 “Go, therefore, and make disciples of all nations . . .” (Mt 28:19)When these challenging words of Christ to his disciples to
holycrossbookstore.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου